Dokumenty
Harmonogram załadunku Młode 2020
Podział klatek Młode 2020
Koszowanie na lot Bruksela
Spis 10 gołębi o Mistrzostwo Tradycyjne Regionu IV Kraków
Podział kabiny 2020
harmonogram loty dorosłe 2020 r
Plan lotów dorosłe 2020r po poprawkach
Wzór wprowadzania obrączek DERBY do zegarów ESK 2020
Plan lotów dorosłe 2020r
Plan lotów młode 2020r
Plan załadunku gołębi młodych 2019
Podział kabiny loty młode 2019r
Podzial klatek i jazda kabiny na loty maraton 2019r
Podział klatek 2019r
harmonogram loty dorosłe 2019r
Podział klatek młode 2018
Harmonogram młode 2018
Plan lotów gołębi młodych 2018
Plan lotów gołębi dorosłych 2018
Podział klatek 2018
Harmonogram 2018
Wystawa Okręgowa w Jaśle
Harmonogram na loty konkursowe gołębi młodych
Podział kabiny na loty gołębi młodych 2017
Harmonogram załadunku na lot ćwiczebny gołębi młodych 2017
Harmonogram załadunku gołębi na 2017 - bez maratonów
Podział kabiny na loty gołebi dorosłych 2017
Plan lotów 2017
Komunikat wystawa 2016
Opłaty 2016
Podział Kabiny loty gołębi młodych 2016
Protokół z zebrania Rejonu Lotowego 2016
Przykład typowania
Plan lotów gołębi młodych 2016
Plan lotów gołębi dorosłych 2016